Bông Hồng Cài Áo - Thơ : Thích Nhất Hạnh - Nhạc : Phạm Thế Mỹ
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

 
anh1.jpg