Chuyện Tình Buồn - Nhạc : Phạm Duy - Thơ : Phạm Văn Bình
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

 
anhmau.jpg