Tiển Đưa - Thơ : Đặng Hiền - Nhạc : Lê Đức Long
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

 
anh2.jpg