Tình Khúc Buồn - Thơ : Phạm Duy Quang - Nhạc : Ngô Thụy Miên
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

 
anhmau.jpg