Tuổi Mười Ba - Thơ : Nguyên Sa - Nhạc : Ngô Thụy Miên
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

 
anhngoi.jpg